DND Cat Eye 5D, fullset 12 colors

$96.00

DND 5D Cat Eye Gel là sản phẩm cat eye mới hoàn toàn. Không chỉ giới hạn chỉ tạo được đường line sáng thì 5D Cat eye có thể tạo vô số kiểu, đặc biệt là tạo hình tròn ở giữa móng, móng di chuyển góc độ nào cũng có thể thấy được hiệu ứng cat eye sáng đẹp.
Price: $10/chai
Buy fullset 12 color only $8 (total $96/set)
Call 714 499 9872 or 714 589 8484 để mua hàng nhanh chóng hơn, thank you.