DC Gel-Lacquer, Part 5 (145-180)

$216.00

DND DC Creamy là vỉ số 5 trong bộ DC, nối tiếp số 144 là vỉ số 5 từ số 145-180. Vỉ số 5 chỉ tập trung những tông màu nude nên rất phù hợp cho nhiều người, tông màu hợp mọi màu da, mọi mùa trong năm

💰ONLY $6/cặp DC tặng bảng màu + Gift

Category: