Kiara Sky Liquid For Dip, 0.5oz

$7.50

Liquid For Dip: Bond; Base; Seal Protect; Top; Brush Saver; Oil
Riêng Base và Top của Kiara Sky thì cực kì tốt. Base chắc và Top rất bóng, có thể dùng với các hãng bột khác dễ dàng.

Categories: ,