Kiara Sky Liquid For Dip, 2oz

$19.00

Liquid For Dip: Bond; Base; Seal Protect; Top; Brush Saver; Oil
Riêng Base và Top của Kiara Sky thì cực kì tốt. Base chắc và Top rất bóng, có thể dùng với các hãng bột khác dễ dàng.

Lựa chọn size 2oz để tiết kiệm hơn.

Categories: ,