LDS Cover Nude-French Collection, Gel Only, 9 Color

$45.00

New Collection mới của LDS không thể xuất sắc hơn

Xem video test từng màu bên dưới

Bảng màu rất đẹp và sang, thậm chí khi quét 1 lớp sẽ tạo hiệu ứng jelly trong suốt rất đẹp. Lúc nào tiệm cũng phải có chục chai tone Nude. Đâu chỉ vì đẹp mà còn để làm nền để bật tone màu khác. Tiệm ở khu mỹ trắng thì mấy em tone nude này được dùng cực nhiều nha.

Collection 9 màu gel mới nhất của LDS, với chất gel hơi đặc nên tiết kiệm gel và quét đến đâu bóng đến đó thì đây là colelction không thể thiếu trong tiệm nails

Chỉ $45/bộ 9 màu siêu hot này

Categories: , , , ,