LDS Liquid For Dip, Refill 2oz

$16.50

LDS Liquid For Dip dễ dàng sử dụng chung với các thương hiệu bột khác.

Chất lượng tốt, không hôi, chất liquid dễ dùng nhất.

Chọn chai refill 2oz giúp tiết kiệm hơn.