OPI Big Zodiac Energy, New Collection 12 Color

$93.00$339.00

Đón Thu 2023
OPI Big Zodian Energy: For Fall 2023
12 màu có glitter hạt nhỏ óng ánh như các vì sao hoàng đạo

Cặp Gel-Lacquer Có 12 Màu: $20.5/cặp gel & sơn thường
Dipping Có 6 Màu: $15.5/ea
Fullset 12 cặp + 6 dipping: $339

Tặng kèm quà khách thích (Sẽ gửi bảng quà khách chọn)
Free Shipping

SKU: N/A Categories: , , , , ,