OPI Gel & Lacquer, Jewel Be Bold

$307.50

OPI New Collection – Jewel Be Bold sẽ là siêu phẩm cuối năm 🔥🔥
Bộ mới 15 màu luôn nha khách
15 cặp Gel-Lacquer (Gel-sơn thường)
💰💰Price $20.5/cặp ( total $307.5)
OPI thì cháy hàng nhanh
Nên khách ưng thì nhắn or call Kelly lẹ nha 😉😉

Out of stock