OPI Lacquer Only, Mabilu Collection, 12 Colors

$72.00

𝐎𝐏𝐈 𝐍𝐄𝐖 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 * 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟏
𝑻𝒉𝒆 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒃𝒖 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏
New collection đợt này được chia ra 2 collection nhỏ
1 collection gồm những màu tông nude
1 collection gồm những màu tông xuân hè
12 màu sắc phù hợp cho tất cả các mùa, phù hợp cho mọi loại da
Price: $6/ea
Categories: ,