Pyramid 3in1, Color in note

$14.50

Pyramid powder là dòng sản phẩm vừa đắp được vừa dipping được
Gel and lacquer matching với powder 90%
Fullset 214 colors, free sample color and Igel cordless lamp
Call 714 499 9872 or 714 589 8484 để mua hàng nhanh chóng hơn, thank you.

Categories: , Tags: , ,