SALE Pyramid 3in1, Fullset 214 Colors Get Free Igel Cordless Lamp

$2996.00

Pyramid powder là dòng sản phẩm vừa đắp được vừa dipping được
Gel and lacquer matching với powder 90%
Fullset 214 colors, free 2 đèn có dây hoặc 1 đèn không dây + sample color

Categories: , , ,