SNS Senshine, Liquid For Dip, Size 2oz

$19.00

SNS Senshine đắt hơn loại thường vì Senshine là dòng liquid for dipping cao cấp của SNS

Senshine không cay mắt, không nồng mùi, top rất bóng, base chắc và dễ tháo bột, ít gây hại móng tay hơn.

SALE BẰNG GIÁ LIQUID SNS THƯỜNG CHO KHÁCH TIỆN TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM

Categories: , ,